Chiến lược Thương hiệu

Chiến lược thương hiệu là tổng hợp các phương pháp để xây dựng một thương hiệu. Đây là kim chỉ nam để doanh nghiệp tìm ra con đường đi phù hợp với mình nhằm chạm đến trái tim của khách hàng khắt khe nhất.

Giới thiệu

Quy trình Dự án mẫu

Chiến lược Thương hiệu

Chiến lược thương hiệu là tổng hợp các phương pháp để xây dựng một thương hiệu. Đây là kim chỉ nam để doanh nghiệp tìm ra con đường đi phù hợp với mình nhằm chạm đến trái tim của khách hàng khắt khe nhất.

Giới thiệu

Quy trình Dự án mẫu

We make green

Mỗi một thương hiệu cũng giống như một con người, nó sẽ có đầy đủ những nét tính cách để người khác đánh giá, cảm nhận và ghi nhớ, ấn tượng, yêu mến. DNA sẽ cùng bạn xây dựng những phương pháp để chuyển tải tính cách thương hiệu ấy đến cho người tiếp nhận thông qua câu chuyện thương hiệu, tuyên bố thương hiệu, tên và khẩu hiệu, nhận diện, các hoạt động truyền thông và toàn thể các hoạt động kinh doanh ở tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp nhằm chiếm trọn tình cảm của khách hàng lâu dài. Chúng tôi sẽ giúp bạn tạo dựng thương hiệu mới, làm mới thương hiệu và đóng lại những thương hiệu không còn thích hợp cho hoạt động kinh doanh.
Định vị thương hiệu

Định vị thương hiệu

Thương hiệu của bạn đứng ở đâu trong tâm trí khách hàng. Những đánh giá lý tính và cảm xúc của khách hàng khi tiếp xúc, trải nghiệm thương hiệu.

Xây dựng kiến trúc

Xây dựng kiến trúc

Mô hình thương hiệu mẹ con, anh chị em và các độ tuổi phát triển của thương hiệu.

Sáng tạo tên và slogan

Sáng tạo tên và slogan

Trao bản mệnh cho một nhãn hiệu. Tên thương hiệu phải có khả năng bảo hộ.

Câu chuyện thương hiệu

Câu chuyện thương hiệu

Kể cho khách hàng nghe ý nghĩa của thông điệp.

Chiến lược truyền thông

Chiến lược truyền thông

Các bước đi để truyền tải thông điệp thương hiệu tới khách hàng qua các kênh truyền thông.

Quản trị thương hiệu

Quản trị thương hiệu

Đảm bảo nhận diện thương hiệu.
Đảo bảo thông điệp truyền thông.
Đào tạo về thương hiệu cho nhân viên, cộng tác viên, đại lý, khách hàng, đối tác.

Bảo hộ sở hữu trí tuệ

Bảo hộ sở hữu trí tuệ

Bảo hộ nhãn hiệu.
Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
Bảo hộ giải pháp hữu ích.
Bảo hộ sáng chế.
Tư vấn khai thác tài sản trí tuệ.

Quy trình

Nghiên cứu

Nghiên cứu

Nghiên cứu thị trường, chiến lược marketing, đối thủ. Đặt các câu hỏi khảo sát với khách hàng.

Phân tích

Phân tích

Phân tích từ bản nghiên cứu và bản khảo sát để lựa chọn con đường.

Xây dựng chiến lược

Xây dựng chiến lược

Tạo dựng sản phẩm tư vấn.

Kiểm tra

Kiểm tra

Kiểm tra tên thương hiệu có khả năng bảo hộ không, tính khả thi của chiến lược.

Đề xuất với khách hàng

Đề xuất với khách hàng

Thảo luận với khách hàng các phương án để lựa chọn ra phương án thích hợp nhất.

Vận hành

Vận hành

Triển khai các bước đi mà chiến lược đã vạch ra.