Nội dung thương hiệu

Sẽ không có chiến dịch truyền thông tốt nếu không có thông điệp sâu sắc. Sẽ không có thiết kế tốt nếu chỉ có hình ảnh tồi. Sẽ không có sự lan toả rộng rãi nếu chỉ có một video thiếu sáng tạo.

Giới thiệu

Quy trình Dự án mẫu

Nội dung thương hiệu

Sẽ không có chiến dịch truyền thông tốt nếu không có thông điệp sâu sắc. Sẽ không có thiết kế tốt nếu chỉ có hình ảnh tồi. Sẽ không có sự lan toả rộng rãi nếu chỉ có một video thiếu sáng tạo.

Giới thiệu

Quy trình Dự án mẫu

Từ chiến lược đến tác phẩm

Cho đến một ngày, các thương hiệu nhận ra ngoài hình ảnh cần được xuyên suốt trong một hệ thống nhận diện thì nội dung để truyền tải các thông điệp cũng phải có một chiến lược nhất quán. Văn phong riêng của mỗi thương hiệu cần phải được tạo lập và duy trì nhằm đảm bảo nhận thức của khách hàng về thương hiệu luôn đúng với định vị tưởng tượng của các nhà lập chiến lược. Hình ảnh, video, âm thanh cũng phải được xử lý theo một kiểu đặc trưng.
Copywriting

Copywriting

Nội dung giới thiệu thương hiệu.
Nội dung truyền thông.
Chăm sóc nội dung website và fanpage.
Tổng hợp các nội dung liên quan tới lĩnh vực hoạt động, sản phẩm để các cây viết tham khảo.

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh chụp giới thiệu doanh nghiệp.
Hình ảnh chụp giới thiệu sản phẩm.
Hình ảnh sự kiện.
Hình ảnh quảng cáo.
Hỉnh ảnh cộng đồng.

Video

Video

TVC
Clip giới thiệu doanh nghiệp
Clip sự kiện
Viral clip

Tranh vẽ

Tranh vẽ

Tranh vẽ tay
Tranh vẽ bằng illustrator, 3D.

Âm thanh

Âm thanh

Nhạc nền cho video.
Bài hát về thương hiệu.
Âm thanh sử dụng cho điểm bán.
Tài liệu giới thiệu bằng âm thanh.
Quảng cáo trên radio.

Game tương tác

Game tương tác

Game độc quyền để quảng bá thương hiệu thông qua nhân vật, vật phẩm hoặc đơn giản là để tổ chức một cuộc thi online do thương hiệu tài trợ.

Quy trình

Tìm hiểu

Tìm hiểu

Tìm hiểu chiến lược thương hiệu của khách hàng, đặc tính của ngành, tông giọng của đối thủ.

Phân tích

Phân tích

Phân tích thông tin thu thập được để đưa ra phương án tối ưu.

Lập chiến lược

Lập chiến lược

Lập chiến lược nội dung cho toàn bộ các hoạt động truyền thông.

Xây dựng nội dung cơ sở

Xây dựng nội dung cơ sở

Tổng hợp các nguồn thông tin từ việc khảo sát, phỏng vấn, tìm kiếm các nguồn tham khảo khác.

Sáng tạo nội dung

Sáng tạo nội dung

Viết các nội dung cụ thể.

Bàn giao và quản trị

Bàn giao và quản trị

Phối hợp cùng khách hàng để đảm bảo nội dung được truyền tải chính xác tới các kênh.