Truyền thông cộng đồng

Tương lai của truyền thông sẽ là ngang hàng từ người này sang người khác thông qua môi trường mạng xã hội. Thương hiệu không còn phải là một cái loa nữa mà là một thành viên của cộng đồng. Xây dựng và quản trị truyền thông cộng đồng chính là cách thức truyền thông thương hiệu 4.0.

Giới thiệu

Quy trình Dự án mẫu

Truyền thông cộng đồng

Tương lai của truyền thông sẽ là ngang hàng từ người này sang người khác thông qua môi trường mạng xã hội. Thương hiệu không còn phải là một cái loa nữa mà là một thành viên của cộng đồng. Xây dựng và quản trị truyền thông cộng đồng chính là cách thức truyền thông thương hiệu 4.0.

Giới thiệu

Quy trình Dự án mẫu

Cộng đồng yêu mến bạn

Ngoài vai trò là agency, DNA có đội ngũ creative để thực hiện những phần việc quan trọng nhất để giúp thương hiệu của bạn có hình ảnh và thông điệp nhất quán khi được gửi tới khách hàng.

Chúng tôi có kinh nghiệm xây dựng và quản trị cộng đồng nhiều năm, có mối quan hệ mật thiết với các KOLs và có thể tác động tới nhiều group lớn. Chúng tôi sẽ giúp bạn có được yêu mến của cộng đồng.

Social marketing

Social marketing

Triển khai các chiến dịch truyền thông sáng tạo trên môi trường mạng xã hội để lan toả nhanh và rộng rãi thông điệp tới khách hàng, kéo họ vào các hoạt động tương tác để làm tăng sự gắn kết.

Chăm sóc nội dung

Chăm sóc nội dung

Chăm sóc nội dung website, Facebook fanpage, Youtube channel và các trang cộng đồng khác.

Xây dựng cộng đồng

Xây dựng cộng đồng

Chúng tôi có kinh nghiệm tạo dựng các cộng đồng lớn và cả những club nhỏ để doanh nghiệp chăm sóc cho các khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại, khách hàng VIP.

Quy trình

Lập chiến lược

Lập chiến lược

Tạo lập chiến lược truyền thông dài hạn để đạt được mục tiêu xây dựng thương hiệu.

Lên kế hoạch chiến dịch

Lên kế hoạch chiến dịch

Chi tiết về mục tiêu chiến dịch, kênh, công việc cụ thể, thời gian, nguồn lực, các chỉ số cần đạt.

Triển khai

Triển khai

Phối hợp các nguồn lực để đạt được mục tiêu.

Quản trị

Quản trị

Theo dõi và quản trị việc triển khai từng hạng mục.

Đo lường

Đo lường

Đo lường các chỉ số KPI về truyền thông cho từng hạng mục.

Điều chỉnh

Điều chỉnh

Điều chỉnh ngay trong chiến dịch và điều chỉnh cho các chiến dịch tiếp theo nhằm tối ưu hoá hiệu quả.