Nhận diện thương hiệu Phúc Hoà

Khách hàng: Phúc Hoà

Năm: 2018

Tổng quan doanh nghiệp

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phúc Hòa được thành lập từ năm 2005, chuyên cung cấp các sản phẩm nội thất cho nhà hàng, khách sạn. Slogan của công ty là: “Chất lượng làm đầu – Chân thành thủ tín”.

Yêu cầu của dự án

  • Xây dựng chiến lược thương hiệu doanh nghiệp bán hàng tại kho cho các khách hàng doanh nghiệp và tiếp theo là cả thị trường tiêu dùng.
  • Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu.

DNA giải quyết bài toán