Tổng quan doanh nghiệp

VPBank là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên của Việt Nam. Từ năm 2010, VPBank đã tăng trưởng vượt bậc với việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi toàn diện dưới sự hỗ trợ của một trong các công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới.

DỊCH VỤ THỰC HIỆN:

  • PR
  • Thiết kế App
  • Thiết kế quảng cáo
  • Digital Marketing
  • Tư vấn xử lý khủng khoảng

 

Yêu cầu của dự án

  • Thực hiện các chiến dịch digital marketing trong năm 2015
  • Brand protection trong năm 2016 trên mạng xã hội
  • Tư vấn thương hiệu

DNA giải quyết bài toán

  • Phối hợp với doanh nghiệp tư vấn và triển khai các chiến dịch digital marketing, chủ động giám sát nội dung, thiết kế cũng như phát triển app phục vụ khách hàng.
  • Lắng nghe và xử lý các khủng hoảng liên quan tới thương hiệu VPBank.