Công Ty TNHH Ladies Biotech Việt Nam

Công ty TNHH Ladies Biotech tập trung chuyên sâu vào các dòng sản phẩm mỹ phẩm tự nhiên với các công nghệ độc đáo được kiểm định và chứng nhận. Sản phẩm The Nature Time thuộc nhóm BL của Ladies Biotech có những đặc tính đặc biệt được nghiên cứu dành cho các sản phẩm chăm sóc trẻ em và chăm sóc da toàn diện với cam kết 100% thành phần tự nhiên, 0% thành phần vô cơ. Triết lý kinh doanh là: “Kinh doanh gắn liền với sự đồng cảm về đạo đức và tính phục vụ cộng đồng. Mục đích cuối cùng của lợi nhuận là mang những giá trị thặng dư trở lại trách nhiệm đối với xã hội của doanh nghiệp”.