Hạt Lành

Hạt Lành là nhà máy xay xát gạo và bán các sản phẩm gạo đặc sản của các vùng miền. Sản phẩm của doanh nghiệp đã có mặt ở nhiều thành phố. Định vị của công ty là gạo tươi, xát ngay, không lưu trữ lâu làm giảm chất lượng.